SEL serie

Aanvullende componenten
- Sleutelschakelaar met open/dicht functie
- Internationaal waarschuwingsplaatje
- Modulaire zuilen

Cardin Series SEL
Een correct en compleet geïnstalleerde poort garandeert veiligheid en betrouwbaarheid. De installatie dient hiervoor gebouwd te zijn conform de geldende regelgeving en normering. Naast de poort en poortaandrijving zijn hiervoor aanvullende componenten nodig. Teneinde deze componenten op fraaie en efficiënte wijze te monteren bieden de modulaire zuilen (500mm of 1200mm) een goede oplossing.
Ten behoeve van een vast bedieningspunt van de poort of garagedeur kan een sleutelschakelaar worden geïnstalleerd, al dan niet op een zuil, kolom of tegen de muur.
Om personen te waarschuwen dat de poort is voorzien van automatisering kan het internationale waarschuwingsbordje worden geplaatst, zodat in meerdere talen wordt aangegeven dat de poort automatisch open- en dicht gaat.

Product Omschrijving
/17000010 Internationaal waarschuwingsplaatje
SELMEC/E1 Sleutelschakelaar met open/dicht functie
SELCT01 Zuil 500mm, geschikt voor 1 in-/opbouwcomponent
SELCL01 Zuil 1200mm, geschikt voor 2 in-/opbouwcomponenten
SELCLS1 Zuil 1200mm, geschikt voor 1 in-/opbouwcomponent
XACF1R Montageplaat voor zuil, inclusief bevestigingsmateriaal